Όροι Χρήσης

Το www.tessuto.gr είναι ο ιστότοπος, όπου παρουσιάζονται τα προϊόντα της ελληνικής εταιρείας με την επωνυμία «TESSUTO» με τον διακριτικό τίτλο TESSUTO και έδρα με έδρα τον Πτελεό Βόλου ΤΚ 37007, ΑΦΜ: 157228950 / Δ.Ο.Υ ΒΟΛΟΥ, αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 168511044000. Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση.

Πνευματικά Δικαιώματα
Τα δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της «TESSUTO» επί των ονομάτων, διακριτικών γνωρισμάτων, σημάτων, λογοτύπων, πληροφοριών, δεδομένων, εικόνων κλπ. που κάθε φορά περιέχονται ή διακρίνονται με οποιοδήποτε τρόπο στον ιστότοπο www.tessuto.gr προστατεύονται από την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία έναντι κάθε τρίτου που τυχόν χρησιμοποιεί, ιδιοποιείται, αναπαράγει, εμπορεύεται, παρεμβαίνει, μεταδίδει, αντιγράφει, μεταβιβάζει, διανέμει, αναδημοσιεύει αυτά, με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της «TESSUTO» ή εν γένει τα παραβιάζει άμεσα ή έμμεσα. Η «TESSUTO» απαγορεύει ρητά οποιαδήποτε χρήση ή αναπαραγωγή του περιεχόμενου του ιστότοπου www.tessuto.gr από τρίτους χωρίς την ρητή άδεια της «TESSUTO». Η ιστοσελίδα δύναται να παρέχει απευθείας πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες ή/και ηλεκτρονικές διευθύνσεις, στο περιεχόμενο των οποίων η «TESSUTO» δε δύναται να παρέμβει και, ως εκ τούτου, δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη, ούτε παρέχει καμία απολύτως εγγύηση για το περιεχόμενό τους.

Λοιποί Όροι
Το www.tessuto.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο του ιστότοπου www.tessuto.gr καθώς και να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, χωρίς την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε αλλαγή. Το www.tessuto.gr έχει καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια να απεικονίσει με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια τα προϊόντα που διαθέτει με την προβολή φωτογραφιών, περιγραφών και σχολίων. Για κάθε διαφορά σε σχέση με τους παρόντες όρους αρμόδια είναι τα δικαστήρια Βόλου.

Στοιχεία Εταιρείας
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: TESSUTO, ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: TESSUTO, ΑΦΜ: 157228950 ΔΟΥ: BOΛΟΥ, ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 168511044000, ΕΔΡΑ: ΠΤΕΛΕΟΣ ΒΟΛΟΥ, ΕΛΛΑΔΑ